tìm m để để (d)y=(2m-5)x+m-6 tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn

Question

tìm m để để (d)y=(2m-5)x+m-6 tạo với chiều dương trục hoành một góc nhọn

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-07-11T13:57:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:59:07+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Để đường thẳng đã cho tạo với trục hoành một góc nhọn thì hệ số góc `> 0`:

  `a>0⇔ 2m-5 >0⇔m>5/2`

  0
  2021-07-11T13:59:28+00:00

  Để hàm số tạo vs chiều dương trục hoành1 góc nhọn thì $a>0$

  <=>$2m-5>0$

  <=>$2m>5$

  <=>`m>5/2`

  Xin hay nhất em nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )