tìm m để điểm A(2m-1,3m) thuộc đường thẳng ∆:3x+4-15=0

Question

tìm m để điểm A(2m-1,3m) thuộc đường thẳng ∆:3x+4-15=0

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-10T18:12:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T18:13:48+00:00

  Đáp án: `m=7/3`

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì điểm `A(2m-1;3m)` thuộc đường thẳng `∆:3x+4-15=0` nên thay `x=2m-1` vào `∆` ta được:

     `3(2m-1)+4-15=0`

  `<=> 6m-3+4-15=0`

  `<=> 6m-14=0`

  `<=> m=(14)/6`

  `<=> m=7/3`

  Vậy `m=7/3`

  0
  2021-09-10T18:14:07+00:00

  Đáp án:

   $m=1$

  Giải thích các bước giải:

  Thay tọa độ điểm $A(2m-1;3m)$ vào đường $\Delta$ để tìm $m$:

  $3(2m-1)+4(3m)-15=0$

  $6m-3+12m-15=0$

  $18m=18$

  $\to m=1$

  Vậy với $m=1$ thì $A\in (\Delta)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )