Tìm m để đường thẳng (d):y=(2m-)x+3 đi qua điểm M(2;5)

Question

Tìm m để đường thẳng (d):y=(2m-)x+3 đi qua điểm M(2;5)

in progress 0
Rylee 58 phút 2021-09-16T11:47:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T11:49:01+00:00

  Đáp án:

   $m = 1$

  Giải thích các bước giải:

   Đường thẳng $y = (2m – 1)x + 3$ đi qua điểm M(2; 5) nên 

  $5 = (2m – 1).2 + 3 <=> 4m – 2 + 3 = 5$ 

  $<=> 4m = 4 <=> m = 1$ 

  Vậy với m = 1 thì đường thẳng $y = (2m – 1)x + 3$ đi qua M(2; 5).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )