tìm m để hàm số (x^2-x+m)/(2x-m) có miền giá trị là R ai bt giải thì giúp mình vs

Question

tìm m để hàm số (x^2-x+m)/(2x-m) có miền giá trị là R ai bt giải thì giúp mình vs

in progress 0
Rylee 6 ngày 2021-09-09T14:21:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:22:39+00:00

  Đáp án:

  m=0 hoặc m=-2

  Giải thích các bước giải:

  Vì hàm số có miền giá trị là R nên phương trình

  $x^{2}-x+m=0$ có nghiệm trùng với phương trình $ 2x-m=0\rightarrow x=\dfrac{m}{2}$

  $\rightarrow (\dfrac{m}{2})^{2}-\dfrac{m}{2}+m=0\\

  \rightarrow m(m+2)=0\\

  \rightarrow m=0 \quad || \quad m=-2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )