tìm m để pt (m-2)x+3=0 có nghiệm duy nhất

Question

tìm m để pt (m-2)x+3=0 có nghiệm duy nhất

in progress 0
Valentina 6 ngày 2021-12-03T23:11:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:13:20+00:00

  Đáp án: $m\neq2$

  Giải thích các bước giải:

    $(m-2)x+3=0_{}$ 

  Để phương trình có nghiệm duy nhất ⇔ $m-2\neq0$ 

                                                              ⇔ $m\neq2$ 

  Vậy $m\neq2$ để phương trình có nghiệm duy nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )