Tìm m để pt (m^2-4m+3)x=3m+2 có no duy nhất giúp mình nha

Question

Tìm m để pt (m^2-4m+3)x=3m+2 có no duy nhất
giúp mình nha

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-11T04:45:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:46:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(({m^2} – 4m + 3)x = 3m – 2 \to (m – 3)(m – 1)x = 3m – 2\)

  Để pt có nghiệm duy nhất ⇔ \(m \ne \left\{ {1;3} \right\}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )