Tìm m để pt sau có 3 nghiệm phân biệt (x+1)×(x^2+2mx+m+2=0

Question

Tìm m để pt sau có 3 nghiệm phân biệt
(x+1)×(x^2+2mx+m+2=0

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-12T02:31:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:33:35+00:00

  Đáp án:

  $ \begin{cases}\left[\begin{array}{l}m>2\\m <-1\end{array}\right.\\m \ne -3\end{cases}$

  Giải thích các bước giải:

  $(x+1).(x^2 + 2mx + m +2) =0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -1\\x^2 + 2mx + m + 2 = 0\quad (*)\end{array}\right.$

  Phương trình có 3 nghiệm phân biệt

  $\Leftrightarrow (*)$ có 2 nghiệm phân biệt khác $-1$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}\Delta_{(*)}’ > 0\\(-1)^2 + 2m(-1) + m + 2 \ne 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}m^2 -m – 2 > 0\\m \ne 1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}\left[\begin{array}{l}m>2\\m <-1\end{array}\right.\\m \ne -3\end{cases}$

  0
  2021-08-12T02:33:42+00:00

  Vì $x+1=0\Leftrightarrow x=-1$ 

  nên để phương trình có 3 nghiệm phân biệt thì $x^2+2mx+m+2=0$ (*) có 2 nghiệm phân biệt khác $-1$.

  Thay $x=-1$ vào (*):

  $\Rightarrow (-1)^2-2m+m+2=0$

  $\Leftrightarrow m=3$

  Vậy ĐK: $m\ne -3$

  Xét $\Delta’ (*)$:

  $\Delta’= m^2-m-2>0$

  $\Leftrightarrow m<-1; m>2$ 

  Vậy khi $m\in \{m\ne 3| m<-1$ hoặc $m>2\}$ thì thoả mãn đề.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )