Tìm min ( max ) : ` \frac{2x^2+4x+4}{x^2} `

Question

Tìm min ( max ) :
` \frac{2x^2+4x+4}{x^2} `

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-11-22T22:47:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T22:48:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-22T22:48:45+00:00

  Đáp án:

   Đặt `y = (2x^2 + 4x + 4)/x^2`

  Ta có

  `y = (2x^2 + 4x + 4)/x^2 = 2 + 4/x + 4/x^2`

  `= (2/x)^2 + 2. 2/x . 1 + 1 + 1`

  `= (2/x + 1)^2 + 1 ≥ 1`

  Dấu “=” xảy ra `<=> 2/x + 1 = 0 <=> x = -2`

  Vậy $Min_{y}$ là `1 <=> x = -2`

  __________

  ko có max

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )