tìm mỗi số ự nhiên n đẻ phép chia sau là phép chia hết (toan đại 8) a, x^4: x^n b,5x^ny^3:4x^2y^2 c,x^n:x^3 d,x^ny^n+1:x^2y^5 nhớ viêt cách làm của c

Question

tìm mỗi số ự nhiên n đẻ phép chia sau là phép chia hết (toan đại 8)
a, x^4: x^n
b,5x^ny^3:4x^2y^2
c,x^n:x^3
d,x^ny^n+1:x^2y^5
nhớ viêt cách làm của các bạn ra nhé . cảm ơn

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-16T13:49:47+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:51:36+00:00

  \(\begin{array}{l}
  a)n \le 4 \Rightarrow n \in \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\\
  b)\,n \ge 2 \Rightarrow n \in \left\{ {2;3;4;…} \right\}\\
  c)\,n \ge 3 \Rightarrow n \in \left\{ {3;4;5;…} \right\}\\
  d)\left\{ \begin{array}{l}
  n \ge 2\\
  n + 1 \ge 5
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  n \ge 2\\
  n \ge 4
  \end{array} \right. \Rightarrow n \ge 4 \Rightarrow n \in \left\{ {4;5;6;7;…} \right\}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )