Tìm monome tạo ra polime sau: -[CH2-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH(CH3)]-

Question

Tìm monome tạo ra polime sau:
-[CH2-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH(CH3)]-

in progress 0
Athena 1 năm 2021-08-09T02:25:52+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:27:15+00:00

  Đáp án: CH­ = C (CH3) – CH = CH2 và CH2 = CH – CH3

   Giải thích các bước giải:

  – Vì đây là dạng đồng trùng hợp của isopren và propylen

   

  0
  2021-08-09T02:27:47+00:00

  Monome:

  $CH_2=CH-CH_3$ (propilen)

  và $CH_3-CH=CH-CH_3$ (but-2-en)

  Đoạn polime trên có 2 propilen và 1 but-1-en.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )