tìm một chữ số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là

Question

tìm một chữ số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 4 và số dư là 3 số cần tìm là

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-12-02T07:43:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:45:16+00:00

  Gọi số cần tìm là ab ( a,b là các số tự nhiên từ 0 đến 9, a khác 0)
  Theo đề bài ta có:
  ab=7b và ab = 4(a+b)+3
  <=> 10a + b =7b và 10a+b = 4(a+b)+3
  <=> 10a=6b và 6a=3b+3
  <=> 5a=3b và 6a=5a+3
  <=> 5a=3b và a=3
  <=> a=3 và b=5
  Vậy số cần tìm là 35.

  *Chúc bạn học tốt! ^_^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )