Tìm một phân số có mẫu số bằng 20, biết rằng nếu trừ đi ở tử số 10 đơn vị và cộng thêm vào mẫu số 10 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị gấp 2

Question

Tìm một phân số có mẫu số bằng 20, biết rằng nếu trừ đi ở tử số 10 đơn vị và cộng thêm vào mẫu số 10 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị gấp 2 lần phân số ban đầu.
GIÚP EM VỚI!! EM CẦN TRONG ĐÊM NAY T^T

in progress 0
Piper 5 phút 2021-09-27T19:33:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:35:19+00:00

  Gọi tử số của phân số ban đầu là ` x ( x\in Z)`

  Vì phân số ban đầu có mẫu số bằng `20` nên nó có dạng ` x/20`

  Theo bài ra, nếu trừ ở tử số đi `10` đơn vị và cộng thêm vào mẫu số `10` đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị gấp `2` lần phân số ban đầu nên :

  ` (x-10)/(20+10) = 2. x / 20`

  `=> (x-10) / 30 =( 2x )/ 20`

  `=> 20.(x-10) = 2x.30`

  `=> 20x – 200 = 60x`

  `=> -200 = 60x-20x`

  `=> -200 = 40x`

  `=> x = -5`

  Suy ra phân số ban đầu là `(-5)/20`

  Phân số mới sau khi thêm bớt là ` (-5-10)/(20+10) = (-1)/2`

  Ta thấy :` (-1)/2 = 2. (-5)/20`

  `->` Phân số tìm được thỏa mãn yêu cầu đề bài

  Vậy phân số ban đầu là `(-5)/20`

   

  0
  2021-09-27T19:35:29+00:00

  Gọi phân số ban đầu là: $\frac{a}{20}$ (a ∈ Z)

  Theo bài ra ta có phân số mới là: $\frac{a-10}{30}$

  phân số mới có giá trị gấp 2 lần phân số ban đầu nên:

  $\frac{a-10}{30}$=2.$\frac{a}{20}$=$\frac{a}{10}$

  => 10a – 100 = 30a

  => 20a =-100 => a = -5

  Vậy phân số ban đầu là : $\frac{-5}{20}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )