Tìm một số biết giá một phân số của số đó là như thế nào ạ Giải thích giúp mình với

Question

Tìm một số biết giá một phân số của số đó là như thế nào ạ
Giải thích giúp mình với

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-24T03:10:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:11:58+00:00

  Đáp án:

  Tìm một số biết giá một phân số của số đó là như thế nào 

  a:m/n

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-24T03:12:17+00:00

  Muốn tìm một số biết $\frac{m}{n}$ của nó bằng $\alpha$  ta chia $\alpha$ cho $\frac{m}{n}$ 

  lưu ý : $(m,n∈ N* )$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )