Tìm một số biết lấy số đó cộng với số tròn chục nhỏ nhất thì dc số lẻ lớn nhất có Hai chữ số

Question

Tìm một số biết lấy số đó cộng với số tròn chục nhỏ nhất thì dc số lẻ lớn nhất có Hai chữ số

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-24T20:20:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:21:34+00:00

  Đáp án:

   89

  Giải thích các bước giải:

   gọi số cần tìm là: x

  số tròn chục nhỏ nhất là: 10

  số lẻ lớn nhất có hai cữ số là: 99

  Ta có: x+10=99

            x      = 99-10=89

  Vậy số cần tìm là: 89

  0
  2021-07-24T20:21:54+00:00

  Gọi số cần tìm là a

  số tròn chục nhỏ nhất là 10

  số lẻ lớn nhất có hai chữ số là 99

  => a+10=99

  => a=99-10

  => a=89

  Vậy số đó là 89

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )