Tìm một số biết rằng lấy số đó cũng với 215 thì được tích của số lớn nhất có hai chữ số

Question

Tìm một số biết rằng lấy số đó cũng với 215 thì được tích của số lớn nhất có hai chữ số

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-09-06T10:28:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:30:00+00:00

  Đáp án:9595

   

  Giải thích các bước giải:

  Tích số lớn nhất có hai chữ số là:

       99×99=9810

  Vậy số cần tìm là: 

       9810-215=9595

   

  0
  2021-09-06T10:30:01+00:00

  Đáp án:9595

   

  Giải thích các bước giải:

  Tích số lớn nhất có hai chữ số là:

       99×99=9810

  Vậy số cần tìm là: 

       9810-215=9595

            Đáp số: 9595

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )