tìm một số biết rằng số đó hơn mức trung bình cộng của 38 và 44 và số đó là 6

Question

tìm một số biết rằng số đó hơn mức trung bình cộng của 38 và 44 và số đó là 6

in progress 0
Hailey 21 phút 2021-09-12T05:27:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T05:28:18+00:00

  Trung bình cộng của hai số 38 và 44 là :

          ( 38 + 44 ) : 2 = 41 

  Vì số đó hơn mức trung bình công của 38 và 44 là 6 nên số đó là :

          41 + 6 = 47 

                  Đáp số : 47

  0
  2021-09-12T05:28:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trung bình cộng của `38` và `44` là

  `(38+44):2=41`

  `=>`Số cần tìm là

  `41+6=47`

  Đáp số:Số cần tìm là `47`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )