Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 7 rồi trừ đi 42 được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau.

Question

Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 7 rồi trừ đi 42 được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau.

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-11T17:02:38+00:00 2 Answers 157 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:03:43+00:00

  Đáp án: 20

  Giải thích các bước giải:

  Số lớn nhất có hai chữ số là: 98

  Số đó là:

  (98+42) :7= 20

  Đáp số: 20

  0
  2021-09-11T17:03:52+00:00

  Đáp án:

  Số cần tìm có giá trị là 20.

  Giải thích các bước giải:

  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

  Số cần tìm nhân với 7 thì có giá trị là :

  98+42 = 140

  Số cần tìm có giá trị là : 

  140 : 7 = 20

  Đáp số : 20.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )