tim mot số bt rằng nêu gấp số đó lên 4 lần sau đó lại giảm đi 3 lần thì ta đươc kết quả là 20

Question

tim mot số bt rằng nêu gấp số đó lên 4 lần sau đó lại giảm đi 3 lần thì ta đươc kết quả là 20

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-07-24T19:52:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:54:25+00:00

  Đáp án:

   \(15\)

  Giải thích các bước giải:

   Giả sử số cần tìm là \(x\).

  Theo đề bài ta có :

  \(x\times 4  : 3 = 20\)

  \(x \times 4 = 20 \times 3\)

  \(x \times 4 = 60\)

  \(x= 60  : 4\)

  \(x=15\)

  Vậy số cần tìm là \(15\).

  0
  2021-07-24T19:54:29+00:00

  Gọi số cần tìm là a

  Theo bài ra ta có:

  ( a x 4 ) : 3 = 20

  => a x 4 = 20 x 3

  => a x 4 = 60 

  => a = 60 : 4

  => a = 15

  Vậy số đó là 15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )