tìm một số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì ta được một số mới mà tổng của số mới và số đã cho bằng 5472

Question

tìm một số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì ta được một số mới mà tổng của số mới và số đã cho bằng 5472

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-07T06:05:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T06:06:08+00:00

  1Đáp án

  Hhjhjnj

   

  Giải thích các bước giải:

   5abc+abc=5472

  C=6 vì 6+6=12 nhớ 1

  B=3 vì 3+3=6 nhớ 1l là 7

  A=2 vì 2+2=4

  5 hạ 5

  0
  2021-10-07T06:06:43+00:00

  Đáp án:

  VD:

  5abc+abc=5472

  C=6vì 6+6=12 (viết 2 nhớ 1)

  B=3 vì:3+3=6 thêm 1 =7

  A=2 vì 2+2=4

  5 hạ 5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )