Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 12 và hiệu hai chữ số bằng 4. Viết lời giải chị tiết giúp mình ạ

Question

Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 12 và hiệu hai chữ số bằng 4. Viết lời giải chị tiết giúp mình ạ

in progress 0
Claire 43 phút 2021-10-17T04:41:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:42:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi $x$ là số thứ nhất

          $\dfrac{12}{x}$ là số thứ hai

  hiệu hai chữ số bằng 4 nên

  $x – \dfrac{12}{x} = 4$

  $x² – 12 = 4x$

  $x² – 4x – 12 = 0$

  $(x – 6)(x + 2) = 0$

  \(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-2\end{array} \right.\) 

  với số thứ nhất = 6 thì số thứ 2 là 2

  với số thứ nhất = -2 thì số thứ 2 là -6

  0
  2021-10-17T04:43:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )