Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 4 dư 2, chia cho 5 dư 1 và hiệu của các thương bằng 8. giúp dum em với ạ . em cảm ơn nhiều

Question

Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 4 dư 2, chia cho 5 dư 1 và hiệu của
các thương bằng 8.
giúp dum em với ạ . em cảm ơn nhiều

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-19T09:51:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:52:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Gọi số cần tìm là a

    Gọi thương của phép chia a chia 4 dư 2 là : b

     Vì 4 < 5 ⇒ thương của phép chia a chia 4 dư 2 lớn hơn thương của phép chia a chia 5 dư 1

    ⇒thương của phép chia a chia 5 dư 1 là : b-8

    Ta có:      a : 4 = b ( dư 2)

                ⇒     a=b × 4 + 2    ( 1 )

                   a : 5 = ( b-8) (dư 1)

              ⇒       a = ( b-8) x 5 +1

              ⇒       a=  b×5 – 8×5+1

              ⇒       a = b×5-39 ( 2 )

  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ⇒  b × 4 + 2 = b×5-39

                            ⇒ 2 + 39       = b×5-bx4

                            ⇒41               =b

    Thay b = 41 ta có:    a= 41 x 4+2=166

   Vậy số cần tìm là 166

  0
  2021-07-19T09:52:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

    Gọi số cần tìm là a

    Gọi thương của phép chia a chia 4 dư 2 là : b

     Vì 4 < 5 ⇒ thương của phép chia a chia 4 dư 2 lớn hơn thương của phép chia a chia 5 dư 1

    ⇒thương của phép chia a chia 5 dư 1 là : b-8

    Ta có:      a : 4 = b ( dư 2)

                ⇒     a=b × 4 + 2    ( 1 )

                   a : 5 = ( b-8) (dư 1)

              ⇒       a = ( b-8) x 5 +1

              ⇒       a=  b×5 – 8×5+1

              ⇒       a = b×5-39 ( 2 )

  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ⇒  b × 4 + 2 = b×5-39

                            ⇒ 2 + 39       = b×5-bx4

                            ⇒41               =b

    Thay b = 41 ta có:    a= 41 x 4+2=166

   Vậy số cần tìm là 166

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )