Tìm một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5, biết rằng nếu xóa chữ số 5 ở tận cùng thì số đó giảm đi 2021 đơn vị

Question

Tìm một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5, biết rằng nếu xóa chữ số 5 ở tận cùng thì số đó giảm đi 2021 đơn vị

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-12-01T17:47:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:49:12+00:00

  Đáp án:

   `2245`

  Giải thích các bước giải:

  – Gọi số tự nhiên đó là: `\overline{a5}`

  – Theo đề bài, ta có:

  `\overline{a5} – a = 2021`

  `10a + 5 – a = 2021`

  `9a – 5 = 2021`

  `9a = 2016`

  `a = 224`

  `\overline{a5} = 2245`

  Vậy số đó là `2245`

  1
  2021-12-01T17:49:13+00:00

  gọi số phải tìm là A5 

  theo đề bài ta có

   A5 – A =2021 

  10A + 5 – A =2021

  9A =2016

  A = 2016 : 9 

  A = 224

  A5 = 2245

  nếu bạn không tin đúng thì thử lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )