tìm một số tự nhiên có hai số tự nhiên biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau sẽ được một số mới

Question

tìm một số tự nhiên có hai số tự nhiên biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau sẽ được một số mới bằng 3/8 số ban đầu

in progress 0
Eloise 9 phút 2021-09-13T19:07:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:08:42+00:00

  Đáp án:

  số đó là 72

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là chữ số hàng chục ,y là chữ số hàng đơn vị (x>y, Y thuộc N)

  Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5

  => x – y = 5 => x=y+5
  nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì ta được số mới bằng 3/8 số ban đầu
  => yx = 3/8xy
  <=> 10y + x = 3/8(10x + y)
  <=> 10y + x = 30/8x + 3/8y
  <=> 77/8y -11/4x = 0 (2)
  Từ (1) và (2) ,ta có phương trình sau
  77/8y -11/4(y+5) = 0

  <=> 77/8y -11/4y – 55/4 = 0

  <=> 55/8y =55/4

  <=> y =2

  => x =2+5=7
  Vậy số đó là 72

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )