.Tìm MR trong các trường hợp sau a) Nguyên tố R thuộc nhóm IIA . Trong oxit cao nhất của R có %R = 71.,43 b) R có công thức hợp chất với H là RH3 .Ox

Question

.Tìm MR trong các trường hợp sau
a) Nguyên tố R thuộc nhóm IIA . Trong oxit cao nhất của R có %R = 71.,43
b) R có công thức hợp chất với H là RH3 .Oxit cao nhất của R có %O = 74,074%

in progress 0
Maria 7 ngày 2021-09-02T13:27:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:28:57+00:00

                           `\text{  FALL IN LOVE }`

   a) Gọi `CTHH` của oxt là `RO`

  ta có : `%R =` $\frac{R}{R + 16}$ `* 100% = 71.43% `

  =>` R = 40 ( đvC )`

  => `R` là Canxi` ( Ca )`

  b) Gọi `CTHH` của oxit là `R2O5`

  ta có : `%O =` $\frac{16*5}{2R + 16*5}$ `*100% = 74.074% `

     => `R = 14 (đvC )`

  => `R` là Nito` ( N )`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )