Tìm n để: a) 15 chia hết ( n-2) b) (n+8) chia hết (n-2)

Question

Tìm n để:
a) 15 chia hết ( n-2)
b) (n+8) chia hết (n-2)

in progress 0
Delilah 4 tuần 2021-08-17T04:32:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:34:13+00:00

  Đáp án:a) n=5 vì (n-2) thay 5-2=3 15 :3=5

  b)(n+8) n=1 vì 1+8=9

  (n-2) n=5 5-2=3 

  vì thế 9:3=3

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-17T04:34:21+00:00

  a, Ta có: 15$\vdots$n-2

  ⇒n-2∈Ư(15)={±1;±3;±5;±15}

  n-2   1   -1   3   -3   5   -5   15   -15

  n      3   1    5    -1  7   -3   17   -13

  Vậy n∈{3;1;5;-1;7;-3;17;-13}

  b, Ta có: n+8$\vdots$n-2

  ⇒n-2+10$\vdots$n-2

  ⇒n-2∈Ư(10)={±1;±2;±5;±10}

  ⇒n∈{3;4;7;12;1;0;-3;-8}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )