Tìm n để phân số sau là nguyên $\dfrac{5}{n+1}$

Question

Tìm n để phân số sau là nguyên $\dfrac{5}{n+1}$

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-05T12:48:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T12:49:18+00:00

  Để $\dfrac{5}{n+1}$ nguyên thì : $5 \vdots n+1$

  $⇒ n+1$ $∈$ Ư($5$)={$±1;±5$}

  $⇔ n$ $∈$ {$-6;-2;0;4$}

   Vậy $n$ $∈$ {$-6;-2;0;4$}

   

  0
  2021-10-05T12:49:26+00:00

  Phân số $\dfrac{5}{n+1}$ nguyên

  ⇔$5 \vdots n+1$

  ⇔$n+1∈Ư(5)$

  ⇔$n+1∈${$-5;-1;1;5$}

  ⇔$n∈${$-6;-2;0;4$}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )