tìm n nguyên để phân số sau có giá trị nguyên 3/n+2

Question

tìm n nguyên để phân số sau có giá trị nguyên 3/n+2

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-05T18:17:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:18:59+00:00

  Đáp án:

  `n\in{-1;-3;1;-5}`

  Giải thích các bước giải:

  Để `3/(n+2)` nguyên

  `=>3/(n+2)\inZ`

  `=>n+2\in Ư(3)={+-1;+-3}`

  `=>n\in{-1;-3;1;-5}`

  Vậy `n\in{-1;-3;1;-5}`

  0
  2021-09-05T18:19:05+00:00

  `text(Để n có giá rị nguyên thì)`

  `n+2∈Ư(3)={-1;1-3;3}`

  `text(Ta có :)`

  `+)Với` `n+2=-1`

  `<=>n=-3`

  `+)Với` `n+2=1`

  `<=>n=-1`

  `+)Với` `n+2=3`

  `<=>n=1`

  `+)Với` `n+2=-3`

  `<=>n=-5`

  `text(Vậy để phân số có giá trị nguyên thì)` `n∈{-5;-3;-1;1}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )