Tìm n thuộc tập hợp N sao cho (n+5) chia hết cho(n+1)

Question

Tìm n thuộc tập hợp N sao cho (n+5) chia hết cho(n+1)

in progress 0
Eloise 3 ngày 2021-12-06T17:34:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:35:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `n+5\vdotsn+1`
  `=>(n+1)+4\vdotsn+1`
  `=>4\vdotsn+1`
  `=>n+1∈Ư(4)`
  Mà ` Ư(4)={+-1;+-2;+-4}`
  `=>x∈{0;-2;1;-3;3;-5}`

  0
  2021-12-06T17:36:24+00:00

  Giải

  Ta có: n+5 = (n+1)+4    n+1

            `⇔4      (n+1)`

            ` ⇔ n+1 ∈ Ư(4)={1;2;4}`

  Với `n+1 = 1 ⇒ n = 0`

        ` n+1 = 2 ⇒ n = 1`

       ` n+1 = 4 ⇒ n = 3`

    Vậy `n ∈ {0;1;3}` thì (n+5)    (n+1)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )