Tìm N thuộc Z để 2n^2-n+2 chia hết cho2n +1 ạ

Question

Tìm N thuộc Z để 2n^2-n+2 chia hết cho2n +1 ạ

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-15T18:22:06+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:23:19+00:00

  Ta có: 

  2n²-n+2 ⋮ 2n+1

  ⇒4n²-2n+4 ⋮ 2n+1

  ⇒(4n²-1)-(2n+1)+6 ⋮ 2n+1

  ⇒6 ⋮ 2n+1

  ⇒2n+1∈Ư(6)={±1;±2;±3;±6}

  ⇒n∈{-1;0;-2;1}.

  0
  2021-09-15T18:23:55+00:00

  Ta có

  $2n^2 – n + 2 = 2n^2 + 2n + \dfrac{1}{2} – 3n + \dfrac{3}{2}$

  $= \dfrac{1}{2} ( 4n^2 + 4n + 1) -\dfrac{3}{2} (2n +1) + 3$

  $= \dfrac{1}{2}(2n+1)^2 – \dfrac{3}{2} (2n+1) + 3$

  $= \dfrac{1}{2} . (2n+1)[2n+1 – 3] + 3$

  $= \dfrac{1}{2}(2n+1)(2n-2) + 3$

  Ta thấy rằng $\dfrac{1}{2}(2n+1)(2n-2)$ chia hết cho $2n + 1$. Vậy để cho tổng ban đầu chia hết cho 2n + 1 thì 3 phải chia hết cho 2n + 1.

  Vậy 2n + 1 là ước của 3, do đó $2n + 1 = \pm 1, \pm 3$

  Vậy $n \in \{-2,-1, 0,1\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )