tìm nghiệm của ‘2^2’ . x giúp mình đang cần gấp tí học rồi

Question

tìm nghiệm của ‘2^2’ . x
giúp mình đang cần gấp tí học rồi

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-08-23T18:56:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:57:53+00:00

  Đáp án:

   `2^2`.x

  xét `2^2`.x=0

       4.x=0

         x  = 0:4

         x    = 0

  Vậy nghiệm của đa thức `2^2`.x0

  chúc bạn học tốt!!!!!

   

  0
  2021-08-23T18:57:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2^2.x=0`

  `4x=0`

  `x=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )