tìm nghiệm của của đa thức: 4xmũ2 -4x+2

Question

tìm nghiệm của của đa thức: 4xmũ2 -4x+2

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-12-02T06:37:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-02T06:38:28+00:00

    Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     $4x² – 4x + 2 = 0 $

     $ 4x² – 4x + 1 + 1 =0$

     $ (2x -1)² + 1 =0$

     vì (2x-1)²≥0 nên (2x-1)²+1>0 

    vậy pt vô nghiệm

    0
    2021-12-02T06:38:30+00:00

    Đáp án:

     CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! 

    Giải thích các bước giải:

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )