Tìm nghiệm của đa thức: 10$x^{5}$-8$x^{2}$+10x+23

Question

Tìm nghiệm của đa thức: 10$x^{5}$-8$x^{2}$+10x+23

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-21T09:53:24+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:54:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x.(10$x^{4}$  – 8x + 10  +$\frac{23}{x}$) = 0

  <=> x=0

  pt này chỉ có 1 nghiệm x=0 thôi nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )