Tìm nghiệm của đa thức 16 – (2x – 3) – 1 + (2 – 3x)

Question

Tìm nghiệm của đa thức 16 – (2x – 3) – 1 + (2 – 3x)

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-07-24T19:24:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:26:32+00:00

  Ta có: `16 – (2x – 3) – 1 + (2 – 3x)`

  `= 16-2x+3-1+2-3x`

  `= 20-5x`

  Cho `20-5x=0`

  `=> 5x=20`

  `=> x=4 `

  Vậy `x=4` là nghiệm của đa thức

   

  0
  2021-07-24T19:26:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $16-(2x-3)-1+(2-3x)=0$

  $⇔16-2x+3-1+2-3x=0$

  $⇔20-5x=0$

  $⇔20=5x$

  $⇔x=4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )