Tìm nghiệm của đa thức M(x)=5x^2+9x+4 (Một cách chi tiết)

Question

Tìm nghiệm của đa thức
M(x)=5x^2+9x+4
(Một cách chi tiết)

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-28T21:35:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:37:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T21:37:34+00:00

  $M(x)=5x^2+9x+4$

          $=5x^2+5x+4x+4$

          $=5x(x+1)+4(x+1)$

          $=(x+1)(5x+4)$

  $(x+1)(5x+4)=0$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\5x+4=0\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=\dfrac{-4}{5}\end{array} \right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )