Tìm nghiệm của đa thức N(x)=x^2-5x+6 (Một cách rất chi tiết)

Question

Tìm nghiệm của đa thức
N(x)=x^2-5x+6
(Một cách rất chi tiết)

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-28T20:46:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:47:44+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

   x² – 5x + 6 = 0

   x² – 2x – 3x + 6 = 0

   x. ( x – 2) – 3. ( x – 2) = 0

   (x – 2). ( x – 3) = 0

  \(\left[ \begin{array}{l}x – 2 = 0\\x- 3 = 0\end{array} \right.\)

  \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\)

  0
  2021-10-28T20:48:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )