Tìm nghiệm của đa thức: N(x)=x2-x x mũ 2 nha mọi người

Question

Tìm nghiệm của đa thức:
N(x)=x2-x
x mũ 2 nha mọi người

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-09-05T17:58:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:59:07+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Cho N = 0}`

  `=>x^{2}-x=0`

  `=>x(x-1)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 

  `\text{Vậy nghiệm của đa thức trên là :}` `x∈{0;1}`

   

  0
  2021-09-05T17:59:42+00:00

  Xét `N(x) =0`

  `=> x^2 – x =0`

  `=> x(x-1) =0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 

  Vậy nghiệm của đa thức `N(x)` là `0` và `1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )