Tìm nghiệm của đa thức: P(x)=(x-2)(x+3)+6

Question

Tìm nghiệm của đa thức:
P(x)=(x-2)(x+3)+6

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-10T11:43:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:45:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-10T11:45:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `P(x)=(x-2)(x+3)+6=0`

  `x^2-2x+3x-6+6=0`

  `x^2+x=0`

  `x(x+1)=0`

  `=>x=0`

  hoặc `x=-1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )