Tìm nghiệm của đa thức sau: f(x) = x^2 – x + 1

Question

Tìm nghiệm của đa thức sau: f(x) = x^2 – x + 1

in progress 0
Daisy 41 phút 2021-09-07T12:52:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:53:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $f\left ( x \right ) = x^{2} – x + 1$

  $\Leftrightarrow \left ( x^{2} – 2.\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{4} \right ) + \dfrac{3}{4} = 0$

  $\Leftrightarrow \left ( x – \dfrac{1}{2} \right )^{2} + \dfrac{3}{4} = 0$

  $\Rightarrow x \in \varnothing$ vì $\left ( x – \dfrac{1}{2} \right )^{2} + \dfrac{3}{4} > 0$ với mọi $x$

  Vậy đa thức đã cho vô nghiệm.
   

  0
  2021-09-07T12:53:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nghiệm của đa thức chính là f(x)=0 

  hay $x^2-x+1=0$

  $(x-1/2)^2$+$3/4$>0 với mọi x

   Nên pt f(x)=0 Vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )