:Tìm nghiệm của đa thức sau:N(x)=x^2+2x+2015

Question

:Tìm nghiệm của đa thức sau:N(x)=x^2+2x+2015

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-04T16:34:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T16:36:11+00:00

  Đáp án:

  N(x) = x^2+2x+2015
  Ta cho N(x)=0
  <=>x^2+2x+2015=0
  <=>(x^2+2x+1)+2014=0
  <=>(x+1)^2 = -2014 (vô lí vì (x+1)^2 luôn luôn ≥ 0 với mọi x)
  => Pt vô nghiệm

  0
  2021-10-04T16:36:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x² + 2x + 2015

  Cho x² + 2x + 2015 = 0

         x² + 2x              = 2015 

  ⇒ x . x + 2 . x = 2015

  ⇒ x . (x + 2 ) = 2015

  ⇒ x = 2015                      hoặc                x + 2 = 2015

                                                                ⇒ x = 2013

  Vậy x = 20 ; x = 2013 là nghiệm của đa thức trên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )