Tìm nghiệm của H(x)= -x^3 – x Giải từng bước

Question

Tìm nghiệm của H(x)= -x^3 – x
Giải từng bước

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-21T08:12:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:14:00+00:00

    

  Giải thích các bước giải:

  `H(x)= -x^3 – x = 0`

  `H(x) = -x(x² + 1) = 0`

  `Vì x² + 1 ≥ 0 ≥ 1`

  `↔ -x = 1`

  `↔ x = 0`

  Vậy nghiệm của đa thức `H(x)` là `x = 0`

  0
  2021-10-21T08:14:05+00:00

  Đáp án: $x=0$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  $H(x)=0$

  $\to -x^3-x=0$

  $\to -x(x^2+1)=0$

  Vì $x^2+1\ge 0+1>0$

  $\to -x=0$

  $\to x=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )