tìm nghiệm của M(x)=2-x^2 ai lm đúng và nhanh nhất mk tick nha

Question

tìm nghiệm của M(x)=2-x^2
ai lm đúng và nhanh nhất mk tick nha

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-08-21T17:05:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:06:17+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Cho `M(x)=0`

  `=>2-x^{2}=0`

  `=>x^{2}=2`

  `=>x=±\sqrt{2}`

  Vậy nghiệm của đa thức trên là : `x=±\sqrt{2}`

  0
  2021-08-21T17:07:10+00:00

  Xét `M(x) =0`

  `=> 2 – x^2 =0`

  `=> x^2 = 2`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=\sqrt[]{2}\\x=-\sqrt[]{2}\end{array} \right.\)  

  Vậy nghiệm của `M(x)` là $\sqrt[]{2}$  và $-\sqrt[]{2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )