Tìm nghiệm đa thức B(x) biết B(x) = x^2 + 3x

Question

Tìm nghiệm đa thức B(x) biết
B(x) = x^2 + 3x

in progress 0
Melody 1 năm 2021-09-25T15:39:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:40:26+00:00

  Ta có: B(x) = x² + 3x = 0

  ⇔ B(x) = x . ( x + 3 ) = 0

  ⇔ B(x) = \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 

  ⇔ B(x) = \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-3\end{array} \right.\) 

  Vậy đa thức B(x) có 2 nghiệm là x = 0 và x = -3

   

  0
  2021-09-25T15:40:55+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  $\text { Để đa thức B(x) có nghiệm thì B(x) = 0 }$

  ` => x² + 3x = 0 `

  ` => x.x + 3x = 0 `

  ` => x(x + 3) = 0 `

  ` => x + 3 = 0 ` hoặc ` x = 0 `

  ` => x = –3 `

  $\text { Vậy nghiệm của }$ ` B(x) ` $\text { là: }$ ` –3 ; 0 `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )