Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình : `3^y=x^3+x^2+x+1`

Question

Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình :
`3^y=x^3+x^2+x+1`

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-11-12T01:01:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:03:05+00:00

  Ta viết lại phương trình thành : `3^y=(x²+1).(x+1)⇒x²+1=3^m` với (m≤y,m∈N)

  Nếu m>0 thì vế phải chia hết cho 3 suy ra x²+1 chia hết 3 ⇒x² chia 3 dư 2 ( loại )

  Nếu `m=0⇒x=0⇒y=0`

  Vậy `(x,y)=(0,0)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )