Tìm x nguyên để A = x – 2 / x + 1 nguyên

Question

Tìm x nguyên để A = x – 2 / x + 1 nguyên

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-22T23:41:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:42:31+00:00

  Để $A$ ∈ $Z$ $⇒$ $x-2 \vdots x+1$

  $⇔ x-2 – (x+1) \vdots x+1$

  $⇔x – 2 – x – 1 \vdots x + 1$

  $⇔ -3 \vdots x+1$

  $⇒ x+1$ ∈ Ư($3$)={$±1;±3$}

  $⇔ x$ ∈ {$-4;2;0;2$}

   Vậy $x$ ∈ {$-4;2;0;2$}

  0
  2021-10-22T23:42:57+00:00

   A = $\frac{x – 2}{x + 1}$

  Để A là số nguyên

  => x – 2 chia hết cho x + 1

  => x + 1 – 3 chia hết cho x + 1

  Vì x + 1 chia hết cho x + 1

  => 3 chia hết cho x + 1

  => x + 1 thuộc {1;-1;3;-3}

  => x thuộc {0;-2;2;-4}.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )