tìm những điểm khác nhau giữa hạt và mầm và hạt có cây lá mầm ? những điều kiện tự nhiên cho hạt nảy mầm từ đó áp tương tự

Question

tìm những điểm khác nhau giữa hạt và mầm và hạt có cây lá mầm ? những điều kiện tự nhiên cho hạt nảy mầm từ đó áp tương tự

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-06T14:54:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:55:45+00:00

  -Khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là:

  +Phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm.

  +Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nhũ.

   

  0
  2021-10-06T14:56:26+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  1, Sự khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là:

  + Phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm.

  + Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nhũ.

  2, Những điều kiện tự nhiên cho hạt nảy mầm : 

  + Nhiệt độ, chế độ nước.

  + Điều kiện cho sự nảy mầm của hạt là nước và khí oxi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )