Tìm những hình ảnh so sánh trong đoạn văn thứ nhất của văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên ” . Chọn và nêu tác dụng của mỗi phép so sánh

Question

Tìm những hình ảnh so sánh trong đoạn văn thứ nhất của văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên ” . Chọn và nêu tác dụng của mỗi phép so sánh

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-16T13:45:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:46:50+00:00

  Bạn tham khảo

  -Những hình ảnh so sánh trong đoạn văn thứ nhất của văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên”

  +Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.

  +Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm như hai lưỡi liềm máy làm việc.

  +Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện

  +Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê

  +Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau

  +Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất

  -Phép so sánh em thích

  +Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm như hai lưỡi liềm máy làm việc.

  =>Tác dụng: Làm cho hai cái răng của Dế Mèn trở nên sinh động hấp dẫn giống như hai lưỡi liềm máy .Việc sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh góp phần làm tăng sức gợi hình , sức biểu cảm

  Cna.204~~~Kirito

  Xin ctlhn

  0
  2021-09-16T13:46:58+00:00

  Những câu văn có sử dụng phép so sánh trong Bài học đường dời đầu tiên:

  Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm tìgoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê.Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.Phép so sánh em thích:Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.Tác dụng: 

  – Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

  – Miêu tả ngọn cỏ đã bị một sức mạnh lớn, sắc nhọn lia qua khiến cây cỏ gẫy rạp, đáng thương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )