Tìm p để p + 2 và p + 6 la số nguyên tố giúp em vs ạ

Question

Tìm p để p + 2 và p + 6 la số nguyên tố
giúp em vs ạ

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-08-16T17:32:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:34:15+00:00

  Nếu p = 2 => p + 2 = 4 P (loại)
  +) Nếu p = 3 => p + 6 = 9 (loai)
  +) Nếu p = 5 => p + 2 = 7
  p+6=11
  p+8=13
  Vậy p=5 thỏa mãn
  Trường hợp: p>5 thì p=5k+1
  p+14 = 5k + 15 =5(k+3) chia hết cho 5 (loại)
  Trường hợp: p>5 thì p=5k+2
  p+8 = 5k + 10 =5(k+2) chia hết cho 5 (loại)
  Trường hợp: p>5 thì p=5k+3
  p+12= 5k + 15 =5(k+3) chia hết cho 5 (loại)
  Trường hợp: p>5 thì p=5k+4
  p+6= 5k + 10 =5(k+2) chia hết cho 5 (loại)
  Vậy p = 5 là giá trị duy nhất cần tìm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )