tìm phân số có mẫu bằng 7 , lớn hơn -5/9 và nhỏ hơn -2/9

Question

tìm phân số có mẫu bằng 7 , lớn hơn -5/9 và nhỏ hơn -2/9

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-08-05T15:48:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:49:40+00:00

  Đáp án:

   -3/7

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T15:50:01+00:00

  Ta có: -5/9 = -35/63

            -2/9 = -14/63

  => -2/9 > x/7 > -5/9

  => -14/63 > 9x/63 > -35/63

  => 9x= -15; -16; …..; -34

    Mà chỉ có -32 và -27 thoả mãn

  => x= -4 ; -3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )