Tìm phương trình đường thẳng (d:y = ax + b ). Biết đường thẳng (d ) đi qua điểm (I( (1;2) ) ) và tạo với hai tia (Ox, ;Oy ) một tam giác có diện tích

Question

Tìm phương trình đường thẳng (d:y = ax + b ). Biết đường thẳng (d ) đi qua điểm (I( (1;2) ) ) và tạo với hai tia (Ox, ;Oy ) một tam giác có diện tích bằng (4 ).

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-09T21:54:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:55:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  $(d)$ đi qua $I(1,2)\to a+b=2\to a=2-b$ 

  Mà $(d)\cap Ox , Oy= A(-\dfrac{b}{a}, 0), B(0, b)$

  $\to S_{OAB}=4\to \dfrac 12 |OA|.|OB|=4\to |-\dfrac{b}{a}|.|b|=8$

  $\to b^2=8|a|$

  $\to b^2=8|2-b|$

  $\to b^2=8(2-b)\to b=-4\pm 4\sqrt{2}\to a=2-b$

  Hoặc $b^2=-8(2-b)\to b=4\to a=2-b=-2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )