Tìm quá khứ của từ learn, hold

Question

Tìm quá khứ của từ learn, hold

in progress 0
Bella 17 phút 2021-10-08T09:36:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:38:05+00:00

  Quá khứ của từ:

  – $\text{ learn: learned hoặc learnt}$

  – `hold` : `held`

  `Nocopy`

  0
  2021-10-08T09:38:26+00:00

  -Learn có hai cách chuyển về quá khứ:

  Cách 1: Learn→Learned

  Cách 2: Learn→Learnt

  (Dùng cách nào cũng được)

  -Hold→Held

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )